Ekoosobowość - Wywiad z Dominiką Kulczyk.

 

 

Warto walczyć o zrównoważoną przyszłość.

Rozmawiamy z Panią Dominiką Kulczyk - założycielką i prezesem polskiego oddziału Green Cross International – trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej.

Dominika Kulczyk - założycielka i prezes Green Cross Poland, założycielka i prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, prezes zarządu Polsko Chińskiej Rady Biznesu, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. Prowadzi projekty z zakresu CSR, działania społeczne dedykowane lokalnym społecznościom w Polsce i za granicą, akcje charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii.

 

-Skąd wzięła się potrzeba założenia tego typu organizacji w Polsce i na czym polega jej działalność?

Od  lat  z uwagą  przyglądałam się działalności Green Cross  International –  organizacji  ukierunkowanej  na  
rozwiązywanie   globalnych   problemów   ekologicznych. O sile Green Cross świadczą nie tylko wielkie nazwiska (organizacja powstała z  inicjatywy  Michaiła  Gorbaczowa, wspierają ją m.in. Robert Redford i Leonardo Di Caprio),aleskala i  przede  wszystkim  efekty  działań:  prawie  100  ton  bezpiecznie  zutylizowanej broni chemicznej, milion dzieci objętych  programem  edukacji,  100  tysięcy mieszkańców Ghany, Boliwii, Meksyku,  Chin,  Senegalu,  Wybrzeża  Kości  Słoniowej  i Sri  Lanki,  którym  zapewniono  dostęp  do  wody  pitnej.  Ochrona środowiska naturalnego już dawno  przestała  być  przedmiotem  zainteresowania wąskiej grupy ekologicznych  zapaleńców.  Dziś  działania na rzecz zachowania naturalnych zasobów, czy ochrony klimatu wpisują się w główny nurt światowej polityki. Każdy z  nas  może  i powinien  zrobić  coś  dla  ochrony  środowiska  naturalnego, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni  za  przyszłość  naszej  planety.  Stąd mój pomysł sprzed pięciu lat na założenie  polskiego  oddziału  Green  Cross  International  i związany z tym entuzjazm  do  prowadzenia  i inspirowania  proekologicznych  działań  nie  tylko w Polsce, ale też daleko wykra czających poza granice naszego kraju.

 

-Jednym z założeń organizacji jest budowanie proekologicznych postaw wśród przedsiębiorców, ale też kształtowanie proekologicznej świadomości społecznej. Prowadząc taką organizację ma Pani bardzo istotny wkład w kształtowanie postaw społecznych. Jakie dokładnie działania podejmuje Green Cross Polska, aby uświadamiać społeczeństwu istotę proekologicznych zachowań?

Green  Cross  Poland  jest  platformą  dialogu  pomiędzy  biznesem,  administracją publiczną, organizacjami poza rządowymi i  ośrodkami  naukowymi.  Głównym   celem   naszej   organizacji   jest  kształtowanie  ekologicznej  świadomości  Polaków.  Prowadzone  przez  nas   projekty   dotyczą   transformacji   gospodarki  na  bardziej  przyjazną  środowisku, modernizacji terenów zieleni w miastach i gminach, czy ochrony zasobów  wody.  W
ramach  naszej  działalności organizujemy debaty, szkolenia i kampanie promujące rozwiązania przyjazne  środowisku.Zapraszam  na  stronę    internetową    greencrosspoland.orgoraz  do  polubienia  naszego  Fan Page na Facebooku, dzięki czemu będą  Państwo  mogli  na  bieżąco  śledzić i włączać się w prowadzone przez nas proekologiczne przedsięwzięcia.

 

-Projekty Green Cross Polska to szeroko zakrojone, długofalowe działania, a jak stara się Pani kształtować postawy osób z najbliższego Pani otoczenia? Jakie wartości i w jaki sposób stara się Pani przekazywać innym?

Szczególnie   istotny   jest   dla   mnie   aspekt   zrozumienia   sposobu   funkcjonowania  naszego  otoczenia.  Każda  nasza  decyzja  wpływa  na  to,  jak  wygląda   nasz   świat.   Paradoksalnie   to  właśnie  nasze  codzienne  wybory  mają   kolosalne   znaczenie,   dlatego   staram się zarażać ludzi swoją determinacją  do  walki  o zrównoważoną przyszłość.

 

-W jaki sposób przejawia się w Pani życiu ekologiczna postawa? na co Pani zwraca szczególną uwagę?

Dbam o to  aby  każdego  dnia  żyć  ekologiczne, a swoją postawą wpływać   na   świadomość   ekologiczną najbliższego      otoczenia, rodziny      i znajomych.    Szczególną    uwagę    zwracam   na   pochodzenie   używanych  składników  oraz  ich  wpływ  na  organizm i środowisko. Sprawdzając nie tylko skład produktów, lecz także informacje na temat sposobu ich wytwarzania  oraz  uzyskanych  certyfikatów,  można  uniknąć  niechcianych pomyłek podczas zakupów jak
również  upewnić  się  co  do  ich  jakości.  Nie  musi  pochłaniać  to  dużej  ilości  czasu  –  dzięki  aplikacjom  mobilnym można w łatwy i przystępny sposób   zebrać   potrzebną   wiedzę   w tym   temacie.   W codziennym życiu  bardzo  pomaga  mi  aplikacja  „Live  Green”,  którą  opracowaliśmy  razem z  Wielopolskim  Instytutem  Jakości.  Zawarte  w niej  porady,  jak  żyć  „eko”  oraz  zestaw  ponad  170  znaków ekologicznych znajdujących się   na   opakowaniach   produktów,   pozwalają   mi   dokonywać   rozsądnych  wyborów  i  mieć  pewność,  że postępuję odpowiedzialnie.

 

-Zgodnie z naszą filozofią staramy się promować świadomy styl życia, szeroko rozumiany jako szacunek do natury, zwierząt oraz do siebie i innych udzi, dlatego też oferujemy ekologiczną żywność. Czy przykłada Pani również wagę do ekologicznej żywności?

Żywność ma kluczowy wpływ na nasze  samopoczucie  i zdrowie, dlatego  warto  sięgać  po  wersję  ekologiczną,   ponieważ   jest   to   inwestycja w nas samych. Możemy przecież sami ją wyhodować, zakładając przydomowy ogródek lub     zagospodarowując     razem     z sąsiadami   nieużywany   skwer   w okolicy.   Dlatego   kilka   miesięcy  temu  Green  Cross  Polska  uruchomił program „Nasz Ogród Społeczny”,  który  wspiera  lokalne   społeczności   w
zakładaniu osiedlowych   ogródków.   Chcemy  pokazać,  że  żywność  z miejskich  ogrodów  jest  zdrowa, a wspólna pracai  korzystanie z jej „owoców” daje mnóstwo radości.

 

-Jaką zasadą kieruje się Pani w sposobie odżywiania siebie i swojej rodziny, a przede wszystkim dzieci?

Jesteśmy tym, co jemy – to zasada, która  przyświeca  mi  każdego  dnia.  Stosuję  ją  również  u swoich  dzieci.  W ich  przypadku  dieta  ma  wyjątkowe  znaczenie,  ponieważ  determinuje    ich    prawidłowy    rozwój.    To  niezwykle ważne,  by  zwracać  uwagę na to co jemy, ponieważ pokarm powinien być źródłem prawidłowego  funkcjonowania  naszego  organizmu.  Dlatego  bardzo  dbam  o prawidłowe odżywianie oraz ruch moich  bliskich.  Szczególnie  ważne  jest  to  w okresie  zimowym,  kiedy  brak słońca oraz niskie temperatury  mogą  wywoływać  uczucie  przgnębienia.

 

-Co myśli Pani o świadomości Polaków w zakresie ekologii?

Z radością  obserwuję  pozytywne  zmiany  jakie  zachodzą  w naszym społeczeństwie w zakresie  ekologii.  Polacy  chcą  wybierać  świadomie,  mieć  wpływ  na  kształtowanie  przyszłości w sposób  zrównoważony,  żyć  w zgodzie z  naturą.  Popularność  zarówno  naszej  aplikacji  „Live  Green”  oraz  programu  „Nasz  Ogród  Społeczny”  jest  tego  najlepszym   dowodem.   Społeczności   chcą  działać  wspólnie  i mieć  realny  wpływ  na  zmiany  zachodzące  
w ich  najbliższym  otoczeniu,  które  determinują   jakość   ich   życia.   To   bardzo  dobre  sygnały  oznaczające,  że  jako  społeczeństwo  zaczynamy  dostrzegać znaczenie ekologii w naszym  życiu.  Rośnie  w nas  również  poczucie   obywatelskiej   odpowiedzialnośc.

 

-Większość z nas chce w pełni przeżyć swoje życie. Co to oznacza dla Pani? Czym kieruje się Pani w swoim życiu, aby w pełni, z niego korzystać i osiągnąć spełnienie?

Kieruję    się    zasadą    dobra    ogólnego    –    staram  się,  by  moje  decyzje   przekładały   się    na    pozytywny  wpływ  na  moje  otoczenie.  Żyjąc  w zgodzie z  naturą i  sobą samym,      osiągamy      poczucie  spełnienia  we  wszystkich  sferach    naszej    codzienności,    co    pozwala   nam   działać   efektywnie   i czerpać  radość  z tego,  co  robimy.  Obserwując   korzystne   przemiany   dookoła, wzrasta satysfakcja z wykonywanej  pracy  oraz  motywacja,  by uczynić jeszcze więcej.

 

-Jest zima, czyli czas dla wielu z nas obniżonej energii do działania. Jaki jest Pani sposób na utrzymanie pozytywnej energii?

Moim  motorem  napędowym  jest  przekonanie,  że  to,  co  robię,  ma  sens, a pozytywne  efekty  moich  działań   motywują   mnie   do   podejmowania   kolejnych   inicjatyw.   Warto  walczyć  o zrównoważoną przyszłość   dla   następnych   pokoleń. Dając z siebie wszystko dzisiaj, kształtujemy  lepsze  jutro.  Świadomość tego daje mi mnóstwo ener
gii do działania.

 

Rozmawiała
Justyna Minkiewicz