BIO

TAOASIS Spray feelkraft (poczuj siłę) (50ml) - BIO Demeter

 • Dodaj recenzję
 • Kod: 4025121082502
  Producent: TAOASIS
 • Spray do pomieszczeń demeter wykonany w 100% z naturalnych, czystych olejków eterycznych i alkoholu BIO w wysokiej jakości szklanej butelce z atomizerem. Baldini Feelkraft to orzeźwiający, naturalny zapach z limonką, trawą cytrynową i pomarańczą.

  Spray feelkraft (poczuj siłę)

  Zawiera Limonene, Citral, beta-Pinen, alpha-Pinen i Linallol. 

   

  Przechowywanie: Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  Unikaj uwolnienia do środowiska. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
   
  Środki ostrożności:
  • Wysoce łatwopalna ciecz i para
  • Powoduje podrażnienie skóry
  • Powoduje poważne podrażnienie oczu
  • Może powodować reakcje alergiczne skóry
  • Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  • Jeśli potrzebna jest porada medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę
   
   
  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością mydła i wody.
  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usuń wszystkie istniejące soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie.
  Utylizować zawartość lub pusty pojemnik do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów lub miejskiego punktu zbiórki.